Hittestress bij paardenPaarden kunnen minder goed hun warmte kwijt dan wij mensen. Wanneer de temperaturen weer stijgen, neemt het risico op oververhitting en hittestress bij het paard toe. Dit zorgt voor schade aan het lichaam en in sommige gevallen kan het zelfs levensbedreigend zijn. Een goede reden dus om even op dit onderwerp in te zoomen vanuit het paard gezien!


THERMONEUTRALE ZONE

In de vorige blog sprak ik over de thermoneutrale zone. Dit is de zone tussen twee

hittestress, thermoregulatie paard, thermoneurtrale zone paard, oververhitting
Comfortzone paard en externe factoren